Gabinet Psychoterapii

Psycholog psychoterapeuta Łódź

Agnieszka Borowicz - Bartosik

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

terapia-DDA-DDD

Realizowane są dwie części Szkoły:


1. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”


Zakres tematów :


 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

2. „Rodzeństwo bez rywalizacji” – warsztaty dla rodziców, którzy brali udział w pierwszej części Szkoły.


Zakres tematów :


 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.


Prowadząca jest rekomendowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorką programów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców:

Warsztaty prowadzone są przez 2 realizatorów.


Koszt: do uzgodnienia (często warsztaty te są dofinansowane)


powrót do głównej oferty >>