Gabinet Psychoterapii

Psycholog psychoterapeuta Łódź

Agnieszka Borowicz - Bartosik

pomoc psychologiczna

Oferta psychoterapii

 1. Konsultacja psychologiczna

  Jest wstępną diagnozą dokonaną przez psychologa dotyczącą charakteru problemów zgłaszającej się osoby, ich możliwych źródeł i sposobów przepracowania. W gabinecie psychoterapeutycznym podczas konsultacji ma miejsce określenie potrzeb i oczekiwań osoby zgłaszającej się oraz uzgodnienie warunków dalszej psychoterapii.Stanowi również ofertę skierowaną do osób, które pragną rozeznać czy i jakiego rodzaju pomocy psychologicznej potrzebują – może będzie to jednorazowa rozmowa z psychologiem albo terapia krótko - czy długoterminowa, indywidualna lub grupowa, czy wskazana będzie konsultacja z lekarzem psychiatrą lub innym specjalistą w innych placówkach pomocy.
  Może trwać od 2 do 5 pierwszych sesji.

  • Koszt: 180 zł za 50-minutową sesję.

 2. Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia dla osób dorosłych prowadzona w podejściu psychodynamicznym. Jest formą leczenia problemów emocjonalnych i osobowościowych, a także sposobem na głębsze poznanie siebie i refleksję. Umożliwia ona dokonanie zmian w sobie i we własnym życiu. Poprzedzona jest konsultacjami u psychologa.
  Zazwyczaj sesja odbywa się raz w tygodniu.

  • Koszt: 180 zł za 50-minutową sesję.

 3. Terapia małżeńska

  Psychoterapia dla par, której celem jest rozpoznanie trudności i ułatwienie komunikacji. Może zaowocować lepszym porozumieniem, gotowością do decyzji lub zmiany.

  • Koszt: 230 zł za 50-minutową sesję.

 4. Psychoterapia grupowa

  Psychoterapia prowadzona przez psychologa w grupie przeważnie 6-10 osób. Pozwala na przepracowanie swoich problemów w kontekście społecznym. Celem jest uwolnienie zgłaszających się osób od blokujących ich rozwój osobisty sił. Nabywając i rozwijając nowe postawy i sposoby reagowania można lepiej rozwiązywać codzienne trudności oraz nawiązywać dojrzalsze kontakty z innymi. Udział w grupie jest często ceniony za możliwość przeżywania żywych i emocjonalnych doświadczeń. Aby skorzystać z grupy należy zgłosić się na konsultacje indywidualne.

  • Koszt zajęć terapetycznych uzależniony jest od ilości osób.

 5. Grupa terapeutyczna dla osób DDA/DDD

  Jest jedną z proponowanych form pracy dla osób DDA/DDD – Dorosłych Dzieci Alkoholików lub Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych.
  Prowadzony jest ciągły nabór osób chętnych do grupy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu konsultacji kwalifikujących do udziału w grupie.


 6. Konsultacje dla Rodziców

  Do kilku sesji indywidualnych dla rodzica lub rodziców z psychologiem psychoterapeutą, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje relacje z dziećmi lub doświadczają problemów na gruncie wychowania i chcą je efektywnie rozwiązać.

  • Koszt: 180 zł za 50-minutową sesję.

 7. Warsztaty

  Spotkania w grupie osób zainteresowanych określonym tematem, ich celem jest nabycie lub rozwinięcie umiejętności w danym obszarze np. komunikacji, asertywności itp.

  • Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na zamówienie.

 8. Warsztaty dla Rodziców pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

  Motto Szkoły brzmi: "Wychowywać to kochać i wymagać". Program ten jest przeznaczony dla każdego rodzica, który dąży do nawiązania głębszej relacji ze swoim dzieckiem. Więź oparta na szacunku i bliskości ma moc profilaktyczną – chroni dziecko przed uzależnieniami.

  • Program obejmuje 40 godzin lekcyjnych rozłożonych na 10 spotkań, raz w tygodniu.

  więcej o „Szkole dla Rodziców i Wychowawców” >>


psychoterapia indywidualna