Gabinet Psychoterapii

Psycholog psychoterapeuta Łódź

Agnieszka Borowicz - Bartosik

psycholog łódź

Grupa terapeutyczna DDA / DDD

Oferta terapii skierowana jest do osób, które:


 • wychowywały się w rodzinach, w których nadużywany był alkohol lub w których występowały innego rodzaju problemy (np.: przemoc, rozwód, przewlekła choroba);
 • mają poczucie, że ich doświadczenia z dzieciństwa znacznie wpływają na ich obecne życie;
 • mają problemy w bliskich związkach i trudności z okazywaniem uczuć;
 • często doświadczają lęku, smutku, niepewności;
 • zaniedbują siebie, własne potrzeby, plany, marzenia.

terapia-DDA-DDD

Terapia w skrócie


Terapia osób DDA obejmuje pracę w małej grupie (zazwyczaj 6-12 osób) nad osobistymi problemami, postrzeganiem i rozumieniem siebie, poprawą relacji z innymi, konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami oraz poprawą jakości swojego życia.Cele terapii


Głównym celem uczestnictwa w grupie DDA jest wyzdrowienie ze skutków dorastania w rodzinie gdzie występował problem alkoholowy lub rodzinie dotkniętej inną dysfunkcją.Doświadczenie "alkoholowego dzieciństwa" niesie ze sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań jednego lub obojga rodziców, odrzucenia czy braku jednolitego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu utrudniają funkcjonowanie i są źródłem problemów. Problemy te mogą dotyczyć m. in. postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).


Psychoterapia, w tym psychoterapia grupowa, pomaga odbudować zaufanie do siebie i innych. Większa świadomość świata emocji i potrzeb, a także destrukcyjnych schematów zachowań, otwiera drzwi do zmiany, umożliwia planowanie i wdrażanie zmian poza grupą terapeutyczną.


Podsumowując, cele terapii obejmują:


 • rozstanie się z dzieciństwem,
 • zmiana obrazu samego siebie,
 • uporządkowanie obecnego życia.

Organizacja sesji


 • Cykl 20 cotygodniowych 2 – godzinnych sesji.
 • Zajęcia w małej grupie, liczącej od 6 do 12 osób – aby każdy miał możliwość wypowiadania się.
 • Grupa ma charakter zamknięty - nie można dołączyć do niej po rozpoczęciu pracy.
 • Grupa rozpocznie się po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.

powrót do głównej oferty >>
gabinet psychoterapeutyczny łódź