Gabinet Psychoterapii

Psycholog psychoterapeuta Łódź

Agnieszka Borowicz - Bartosik

Agnieszka Borowicz-Bartosik psycholog psychodynamiczny

Psycholog Łódź Agnieszka Borowicz-Bartosik

Psychoterapia psychodynamiczna jest szansą na dostrzeżenie jak wiele wewnętrznych, nieświadomych przeszkód utrudnia codzienne funkcjonowanie oraz na zrozumienie ich istoty i źródła. Pozwala to odkryć alternatywne sposoby postępowania. Jest zatem drogą, na której można zbliżyć się do siebie i do innych ludzi.

Zdarza się, że psychoterapia bierze swój początek od trudnego doświadczenia, które mobilizuje do pracy nad sobą; takim doświadczeniem może być lęk, depresja, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne lub inne zaburzenia psychiczne (np. długotrwałe napięcie emocjonalne, zaburzenia snu, fobia). Czasami pomoc psychologiczna psychologa staje się również konieczna przy innych ważnych wydarzeniach i sytuacjach życiowych – takich jak: utrata znaczącej osoby lub utrata pracy, chęć poprawienia relacji z innymi, samotność, nieradzenie sobie z emocjami, problemy w życiu seksualnym i inne.

Takie zaangażowanie na swoją rzecz realizowane jest w obecności życzliwej i kompetentnej osoby psychologa psychoterapeuty, w atmosferze poufności i nadziei. W gabinecie psychoterapeutycznym proponowana jest rozmowa, podczas której każdy może skupić się na sobie opowiadając o tym, co go sprowadziło oraz mieć szansę, aby poczuć, iż psycholog psychoterapeuta poświęca mu swoją uwagę i troskę.

Pomoc psychologiczna obejmuje na ogół rozpoznanie wewnętrznych procesów psychologicznych, które odzwierciedlają się w stylu przeżywania siebie, innych i świata, a także odzwierciedlają się w nawykowych wzorcach odczuwania i zachowania.


psychoterapeuta psychodynamiczny

Jako Psycholog Psychoterapeuta oferuję:

  • Konsultacje psychologiczną
  • Psychoterapię indywidualną
  • Psychoterapię małżeńską
  • Terapię grupową
  • Grupę terapeutyczną dla osób DDA/DDD
  • Konsultacje dla Rodziców
  • Warsztaty psychologiczne np. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

więcej w ofercie >>