Gabinet Psychoterapii

Psycholog psychoterapeuta Łódź

Agnieszka Borowicz - Bartosik

psycholog

Metoda psychodynamiczna

Kilka słów o psychoterapii w podejściu psychodynamicznym.

Zazwyczaj ludzie tak samo mocno pragną zmiany co i jej się obawiają. Stąd przedsięwzięcie terapeutyczne wymaga pewnej dozy ciekawości siebie i odwagi przyjęcia siebie takim, jakim się faktycznie jest. Potrzebne jest zaufanie psychoterapeucie, gdyż tylko w bezpiecznym środowisku relacji terapeutycznej takowy proces może być owocny.


Zmiana w podejściu psychodynamicznym prowadzi przez nazwanie tego, co do tej pory było nie nazwane i przeżycie tego, czego wcześniej się unikało. Uchylanie się od własnych wewnętrznych doświadczeń prowadzi bowiem do dalszych trudności.


Wydobycie tego, co było nieświadome i nieuświadamiane pomaga w zmniejszeniu lub całkowitym zredukowaniu lęku, emocjonalnego zamieszania czy życiowego impasu. Jest to proces i zadanie, które potrzebuje czasu, uwagi, bycia przyjętym, wysłuchanym i odzwierciedlonym. Stopniowo osoba zgłaszająca się na terapię zdobywa zdolność rozumienia siebie i otwartego mierzenia się z tym, co do tej pory było dla niej zagrażające, a dzięki temu ma większą kontrolę nas swoim życiem – podejmowaniem decyzji, realizacją marzeń i planów, nawiązywaniem budujących relacji z innymi i ze sobą.


W terapii ważny jest zarówno świat przeżyć wewnętrznych, jak i to, czego doświadcza się w relacji z terapeutą. Mierząc się z niechcianymi uczuciami, przekonaniami oraz odkryciami, rozwija się swoją wewnętrzną siłę i osobisty potencjał.


Psychoterapia opiera się na obustronnym zaangażowaniu, choć wkład każdej ze stron jest inny. Psycholog w terapii indywidualnej słucha i pomaga osobie zgłaszającej się po pomoc formułować własne wnioski. Osoba zgłaszająca się na terapię opowiadając o sobie, słuchając uwag psychoterapeuty i odpowiadając na nie, odkrywając swoje przeżycia. Analizując własne zachowanie, a przede wszystkim odkrywając własne nastawienie wobec siebie i świata wkracza w proces zmiany.


Dla kogo?

Pomoc psychoterapeutyczna i psychologiczna skierowana jest do osób:

  • Mających trudności w życiu osobistym i zawodowym;
  • Doświadczających cierpienia z powodu niesatysfakcjonujących relacji międzyludzkich z ważnymi osobami, w małżeństwie, rodzinie, pracy, najbliższym środowisku;
  • Zmagających się z nerwicą, lękiem, depresją lub dolegliwościami psychosomatycznymi;
  • Doświadczających samotności i nie radzących sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi;
  • Przeżywającymi trudności emocjonalne;
  • Pragnących zmienić swoje życie, lepiej poznać siebie i doświadczyć rozwoju osobistego.


psychoterapia psychodynamiczna łódź